Created: LIVE Štúdio (2020), info@liveroom.sk ,

Partneri projektu:   LIVE tip /.sk/, LIVE zoznamka /.sk/, LIVE kamera /.sk/, LIVE poradňa /.sk/, LIVEky /.sk/, LIVE reklama /.sk/, TV LIVE /.sk/, Slovakia LIVE /.sk/, Info LIVE /.sk/